Szanowne Doktorantki i Szanowni Doktoranci,


Prezydium Rady Doktorantów serdecznie zaprasza Wszystkich Was na wybory do Rady Doktorantów i innych gremiów na kadencję na rok 2020. Wybory odbędą się 7 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w Auli (budynek A).


Jednocześnie gorąco zachęcamy do członkostwa w Radzie Doktorantów. To możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu studiów doktoranckich na naszej Uczelni, a przy okazji zdobycia cennego doświadczenia. Rada Doktorantów jest organem, który opiniuje kluczowe dokumenty jak np. regulamin stypendialny, organizuje wydarzenia naukowe jak i integracyjne dla doktorantów .

Projektem flagowym Rady Doktorantów jest przede wszystkim organizacja Środowiskowej Konferencji Doktorantów "Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo." (GTS), która pozwala na wymianę myśli i poglądów w zróżnicowanych obszarach badawczych dla reprezentantów wielu ośrodków akademickich. Od dwóch lat staramy się nadać naszej konferencji wymiar międzynarodowy zapraszając znakomitych zagranicznych profesorów do wygłoszenia wykładów inauguracyjnych.

Członkostwo w Radzie Doktorantów to wyjątkowa szansa, aby przejść przez studia doktoranckie z wyrazem, by Was zapamiętano!

 

Pierwsze posiedzenie Rady Doktorantów kadencji 2020 odbędzie się w styczniu 2020 r. Podczas posiedzenia zostanie wybrane nowe Prezydium Rady Doktorantów, a także przedstawiciele do Komisji Senackich i Komisji Rektorskich.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

w imieniu Prezydium Rady Doktorantów UEP

Przewodnicząca Rady Doktorantów
mgr Aleksandra Anna Rabczun