Szanowni Doktoranci,

serdecznie zapraszamy do udziału w Wydziałowym Seminarium Doktorskim „Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2014”, które odbędzie się w ramach zjazdu na studiach doktoranckich 22 listopada 2014 r. w sali 236A na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestnictwo w konferencji jest okazją do zaprezentowania przez doktorantów Wydziału Gospodarki Międzynarodowej swoich osiągnięć naukowych z zakresu badań nad różnymi problemami gospodarki światowej.

Celem konferencji jest nie tylko stworzenie możliwości do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również zacieśnienie więzi w środowisku naukowym Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP.    

Patronat nad wydarzeniem objęli Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin zgłoszeń został wydłużony do 25 października 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/doktoranci,c199/inicjatywy-projekty-flagowe,c229/wydzialowe-seminaria-doktorskie,c2107/seminarium-wgm,c254/

W oczekiwaniu na Państwa udział w konferencji, łączymy wyrazy szacunku,

prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
 
mgr Adam Staliński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego