Komunikaty

Wydziałowe Seminarium Doktorskie ''Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2013''

Szanowni Doktoranci,

Serdecznie zapraszamy do udziału w

Wydziałowym Seminarium Doktorskim „Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2013”, które odbędzie się w ramach zjazdu na studiach doktoranckich 26 października 2013 r. w sali 236A na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Uczestnictwo w Konferencji jest okazją do zaprezentowania przez doktorantów Wydziału Gospodarki Międzynarodowej swoich osiągnięć naukowych z zakresu badań nad różnymi problemami gospodarki światowej.


Celem konferencji jest nie tylko stworzenie możliwości do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również zacieśnienie więzi w środowisku naukowym Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP.

         

Patronat nad wydarzeniem objęli Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Seminarium: https://ue.poznan.pl/pl/doktoranci,c199/dzialalnosc,c229/seminarium-wgm,c254/


Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

W oczekiwaniu na Państwa udział w Konferencji, łączymy wyrazy szacunku,

prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

mgr Piotr Trąpczyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego