Magister Magdalena Kujawiak, doktorantka w Katedrze Mikroekonomii UEP, otrzymała wyróżnienie w XVI edycji konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pracę magisterską pt. „Analiza obszaru ciążenia portu lotniczego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP