Komunikaty

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

2-4 kwietnia 2014 r., Kołobrzeg

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje konferencję "Zarządzanie finansami", która odbędzie się 

2-4 kwietnia 2014 r. w Kołobrzegu. 

Możliwość publikacji w czasopiśmie punktowanym.

Więcej informacji na: http://www.fmc.home.pl