Komunikaty

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego organizuje XV Ogólnopolską Konferencję Naukową "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym ", która odbędzie się 16–18 czerwca 2014 r. w Nieborowie.
Główne zagadnienia konferencji to: mechanizmy i instrumenty rynku kapitałowego, rozwój jako determinanta wartości przedsiębiorstwa, strategie finansowania przedsiębiorstw, koszt i struktura kapitału, wartość przedsiębiorstwa, wartość kapitału intelektualnego i kapitału społecznego, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.
Możliwa publikacja artykułu w monografii.
Więcej informacji na: http://www.konferencja_kaisp.uni.lodz.pl/index.html