Komunikaty

Zagraniczne oferty stypendialne

Baza ofert stypendialnych zawiera listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze oraz oferują inne możliwości finansowania badań polskich naukowców. Oferty zostały podzielone wg dziedzin naukowych w celu ułatwienia Państwu poszukiwań.

Każda oferta zawiera opis działalności jednostki, informacje o dziedzinach, których dotyczyć ma projekt badawczy oraz profil osoby aplikującej o stypendium.


Więcej informacji o każdej z instytucji i jej programach stypendialnych, można znaleźć po wejściu na podane strony.