Zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji Letniej Szkoły Ekonomii Heterodoksyjnej, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 12-16 września 2018 roku.


Celem cyklicznie odbywającej się Szkoły jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dla młodych badaczy zainteresowanych nurtami ekonomii, które nie mieszczą się w dominującym paradygmacie neoklasycznym. W trakcie 5-dniowych zajęć, uczestnicy będą brali udział w wykładach, dyskusjach i warsztatach analitycznych, jak również będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań.


Organizatorem Szkoły jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w partnerstwie z Wydawnictwem Ekonomicznym "Heterodox" oraz Europejskim Stowarzyszeniem Ewolucyjnej Ekonomii Politycznej (EAEPE). W ramach tegorocznej edycji zajęcia poprowadzą czołowi przedstawiciele nurtu post-keynesowskiego, jak również polscy badacze specjalizujący się w ekonomii feministycznej oraz instytucjonalnej. Odbędą się także praktyczne, 7,5-godzinne, warsztaty poświęcone modelowaniu przepływów-zasobów (stock-flow consistent modelling). 


Oto pełna lista prowadzących:

  • prof. Marc Lavoie ((University of Ottawa, CA, University of Paris 13, FR),
  • prof. Paolo Ramazzotti (University Of Macerata, IT), 
  • prof. Louis-Philippe Rochon (Laurentian University, CA),
  • dr Hanna Szymborska (The Open University, UK)
  • dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Jagiellonian University, PL).
  • dr Maciej Grodzicki (Jagiellonian University, PL).

W programie przewidziana jest także możliwość zaprezentowania własnych koncepcji lub wyników badań przez uczestników Szkoły. Językiem roboczym wydarzenia jest język angielski.


Załączamy pełen program wraz z abstraktami zajęć, jak również formularz aplikacyjny. Dokumenty te znajdują się także na stronie internetowej UEP.


Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym. Formularze aplikacyjne należy przesyłać na adres heterodox.school@projekty.ue.poznan.pl