Komunikaty

Zapraszamy na seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt.: Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce i Dzień Doktoranta, które odbędzie się w dniu 26 marca 2014r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.


Celem spotkań jest obok zaprezentowania przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBR oraz KPK aktualnie oferowanych programów, ale także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.