Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu