Szanowni Doktoranci,
Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do udziału w Zgromadzeniu Nadzwyczajnym Uczest​ników Studiów Doktoranckich UEP, które odbędzie się w dniu 5 listopada br. o godz. 18:00 w 236A.


Andrzej Szymkowiak
Przewodniczący Rady Doktorantów UEP