Szanowni Doktoranci,
Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do udziału w Zgromadzeniu Uczest​ników Studiów Doktoranckich UEP, które odbędzie się w dniu 16 grudnia br. o godz. 18:00 w 236A.

Podczas spotkania nastąpi podsumowanie działalności Rady Doktorantów w 2014 roku.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie zgromadzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Rady Doktorantów, w tym sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
6. Wolne głosy i wnioski

Katarzyna Kluczyńska
Przewodnicząca Rady Doktorantów