Komunikaty

Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich

Posiedzenie odbędzie się 16.03.2016 r. o godzinie 18:00 w sali 418A
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zgodnie z uchwałą ZUSD UEP nr 1/2016 z dnia 14 marca 2016 r. pragnę Was zaprosić na posiedzenie wyborcze, które odbędzie się 16.03.2016 r. o godzinie 18:00 w sali 418A. Na Zgromadzeniu odbędą się wybory przedstawicieli środowiska Doktorantów UEP do Uczelnianego Kolegium Elektorów (3 mandaty).

mgr inż. Tomasz Pawłowski
Przewodniczący Rady Doktorantów UEP