Zainteresowania badawcze:
  • statystyka małych obszarów,
  • metoda reprezentacyjna,
  • metody analizy danych w przypadku występowania braków odpowiedzi (kalibracja, imputacja),
  • big data,
  • metody statystycznej integracji danych.