Specjalizacja | Research Interests
 • rozwój turystyki w mieście | międzynarodowa konkurencyjność miast w zakresie turystyki | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście
 • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym  | funkcjonowanie DMO | strategie rozwoju turystyki
 • turystyka biznesowa | konkurencyjność branży spotkań | convention bureaux  | relacje sieciowe w branży spotkań
 • produkt turystyczny | kreacja, zarządzanie, sieciowanie
 • polityka turystyczna | destination governance

Projekty badawcze | Research projects
 • 2018 | Konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów turystycznych, projekt badań statutowych UEP; kierownik.
 • 2013-2018 | Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii, projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 3; główny wykonawca.
 • 2010-2017 | Konkurencyjność regionów turystycznych, projekt badań statutowych UEP; główny wykonawca.
 • 2013-2014 | Dzielenie się wiedzą a proces innowacji: podejście sieciowe, projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 2 (UMO-2011/03/B/HS4/03584); wykonawca.
 • 2011-2013 | Znaczenie funkcji turystycznej w procesie internacjonalizacji miast, projekt badawczy MNiSW/NCN (3838/B/H03/2011/40); kierownik projektu.

Funkcje pełnione w UEP:
 • 2016-2020 | Komisja Wydziału Gospodarki Międzynarodowej ds. Kształcenia | przewodniczący.
 • 2017-2020 | Rada Programowa ds. upowszechniania historii i tradycji UEP.
 • od 2008 | Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.

Pełnione funkcje i zespoły eksperckie:
 • od maja 2017 | Zarząd Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 • od maja 2017 | Think Tank Miasta Poznania.
 • od 2016 | Ekspert zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych PKA.
 • od 2015 | Rada Programowa Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (Zarządzenie nr 381/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.06.2015r.).
 • 2013-2016 | Zespół roboczy ds. badań w turystyce przy Ministrze Sportu i Turystyki (Zarządzenie nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 lipca 2013r.).

Organizacje i stowarzyszenia naukowe:
 • od 2017 | Travel and Tourism Research Association | Europe Chapter.
 • od 2016 | The Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA).
 • 2014-2015 | European Marketing Academy.