Wykształcenie

1999 – dyplom magistra ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, praca magisterska pt. „Analiza struktury i natężenia migracji w Polsce w latach 1991-1996” (promotor: prof. dr hab. I. Roeske-Słomka);

2007 – dyplom doktora nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, praca doktorska pt. „Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w Poznaniu w latach 2001-2003” (promotor: prof. dr hab. I. Roeske-Słomka).

 

Dotychczasowe zatrudnienie

1999-2017 Katedra Statystyki i Demografii

Od października 2017 Katedra Pracy i Polityki Społecznej

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia:

Statystyka, Wnioskowanie statystyczne, Demografia

Seminaria:

Promotor ponad 150 prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych

 

Zainteresowania badawcze

Płodność, starzenie się społeczeństw, jakość życia dzieci

 

Projekty badawcze

Generacje i Rodziny (GGS-PL), 2007-2008, wykonawca;

Kadry dla Gospodarki, 2011-2015, członek zespołu ds. badania losów absolwentów;

Children’s Worlds – International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB), 2013-2015, wykonawca;

Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce, od 2016, wykonawca

 

Pełnione funkcje na uczelni

Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach: 1999, 2000, 2002, 2004, 2009 i 2011;

Koordynator dwóch edycji „Badania Satysfakcji Pracowników UEP”: 2012 i 2014;

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Ekonomii UEP, od 2016 roku;

Członek Podkomisji ds. Ekonomicznych Klas Akademickich, działającej w ramach Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem na Wydziale Ekonomii UEP, od 2016 roku;

Członek Zespołu ds. Strategii HR dla Naukowców UEP, od 2016 roku;

Członek Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, od 2017 roku;

Redaktor statystyczny w Studia Oeconomica Posnaniensia, od 2011 roku;

Redaktor statystyczny w Economics and Business Review, od 2011 roku.

 

Pełnione funkcje poza uczelnią

Członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, od 2016 roku;

Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, od 2016 roku;

Redaktor statystyczny w Problemy Rynku Nieruchomości, od 2012 roku, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego;

Członek zespołu ds. przygotowania programu rodzinnego RODZINA PRO przy Radzie Miasta Poznania, 2011-2013;

Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, od 2004 roku;

Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, od 2004 roku;

Członek Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, od 2008 roku;

Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, 2007-2010.

 

Nagrody i wyróżnienia

Sześciokrotnie „Ćwiczeniowiec Roku” (2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014);

Nagroda Rektora UEP, 2015, za działalność organizacyjną;

Nagroda Rektora UEP, 2017, za działalność organizacyjną;

Nagroda Prezydenta Poznania za wyróżniającą pracę doktorską, 2008.Więcej informacji na http://pracownicy.ue.poznan.pl/szwarc