Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


Zainteresowania badawcze:

  • analiza demograficzna
  • jakość danych statystycznych, integracja różnych źródeł informacji
  • metodologia badań statystycznych
  • rynek pracy
  • statystyka małych obszarów
  • statystyka regionalna
  • statystyka społeczna
  • terytorialne zróżnicowanie procesów demograficznych
  • wielowymiarowa analiza demograficzna
  • wielowymiarowa analiza statystyczna