Executive MBA UEP (w języku polskim)

Dzień kompetencji Executive MBA - 18.09.2019

Dzień kompetencji Executive MBA to nowy cykl spotkań z kandydatami, słuchaczami oraz absolwentami studiów Executive MBA.

Wydarzenie to powstało jako odpowiedź na potrzeby słuchaczy i absolwentów studiów Executive MBA w zakresie uzupełniania wiedzy z różnych obszarów - przywództwa, zarządzania projektami, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zmian technologicznych wpływających na prowadzenie biznesu. Jednocześnie jest to doskonała okazja do odświeżenia znajomości, spotkania kolegów ze studiów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a dla kandydatów jest to próbka tego, czym zajmujemy się na studiach Executive MBA.

Dzień kompetencji Executive MBA - Zarządzanie projektami


Udział bezpłatny - wymagana REJESTRACJA

Termin: 18 września 2019, godz. 14.00
Miejsce: Sala 111 Gmach Główny UEP, al. Niepodległości 10

Program spotkania:

14:00 - Jacek Jastrzębski, Dyrektor Centrum Edukacji Menedżerskiej
  • Otwarcie
14:10 - 15:10 - Maciej Błaszak, Profesor UAM
  • "Lider zespołu projektowego - co siedzi w głowie?"
Jakie jest najważniejsze narzędzie w pracy lidera projektu? Jego mózg! Powiemy o tym, jak funkcjonuje mózg lidera, z jakimi wyzwaniami mierzy się przywódca, jak dbać o sprawność tego narządu, aby stres związany z prowadzeniem projektu nie blokował jego działania.

15:10 - 15:30 - Przerwa kawowa

15:30 - 17:00 - Tomasz Kopczyński, Synergia
  • "Jak współcześnie zarządzać projektami i co z tymi metodykami?"
PMI, Scrum, Agile, PRINCE - dla wielu osób są to niewiele mówiące skróty. Postaramy się wyjaśnić, jakie metody zarządzania projektami są obecnie wykorzystywane w firmach, w jakich branżach sprawdzają się najlepiej, jak efektywnie je wykorzystać.

17:00 - 17:15 - Przerwa kawowa

17:15 - 18:30 - Krzysztof Kotapski, Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa (MPS)
  • "Ile kosztuje niekompetencja menedżerska w projekcie?"
Zastanawialiście się dlaczego część projektów kończy się porażką? Dlaczego nie udaje się "dowieźć" projektu do końca w wyznaczonym terminie i jakie konsekwencje (również finansowe) niesie to za sobą? Kluczowe są kompetencje menedżerskie, zarówno lidera projektu, jak i członków zespołu. Umiejętność komunikacji, wyznaczania celów i rozwiązywania konfliktów to kluczowe kwestie dla sukcesu projektu!

PRELEGENCI:

dr hab. Maciej Błaszak
Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów.


dr Tomasz Kopczyński
Ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności zarządzania: projektami, zespołami ludzkimi (HR), kompetencjami, zmianami. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa, a następnie był członkiem zarządu doradczej firmy Umano Solutions Sp. z o.o.

Aktualnie właściciel firmy doradczej Synergia specjalizującej się w obszarze zarządzania projektami i zarządzania zespołami ludzkimi. Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów oraz dziesiątki projektów doradczych. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2) oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International Personal Profile Analysis – PPA).

Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i 5 książek dotyczących zarządzania: „Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, „Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie”, „Metody zarządzania”, „Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami”, „Trzy dekady handlu. Kształtowanie się polskiego rynku na przykładzie sieci Żabka”.


Krzysztof Kotapski
Właściciel MPS KT&CG, absolwent UE w Poznaniu, Instytutu Blancharda (coaching przywódczy), Instytutu Voss+Partner (master of science in executive leadership i akademia trenerów), Akademia Zarządzania Projektami Porsche Institute, szkoły negocjatorów biznesowych. Ukończonych 60 szkoleń m.in z obszaru zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji.
Prowadził 45 projektów wspierających interim management
25 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym
26 lat jako wykładowca akademicki
33 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych
Ponad 4800 godzin coachingu menedżerskiego
Zrealizowanych 180 dużych projektów biznesowych (w tym bardzo trudnych zmian)
Ponad 1700 firm skorzystało z usług w zakresie zmian organizacyjnych
Jako jedyny w Polsce realizuje projekty High Performance Organization, standard kompetencji menedżerskich, przywództwo operacyjne i strategiczne

Jest pierwszym polskim trenerem, który realizował światowe bestsellery szkoleniowe z tematów przywództwa i rozwoju trenerów.
Stały doradca 63 zarządów.
Do dzisiaj w szkoleniach, które prowadzi wzięło udział ponad 29 tys. menedżerów
Wpółprowadził 21 projektów sukcesji.
230 prezesów uczestniczyło w prowadzonym przez niego coachingu menedżerskim.
Jedyny w Polsce trener odpowiedzialny za rozwój kompetencji menedżerskich w ramach studiów Executive MBA na UE w Poznaniu – wymiar 100 godzin.

Ma na swoim koncie projekty rozwojowe, które realnie zwiększały zyski ekonomiczne firmy.
Posiada największe udokumentowane doświadczenie w szkoleniach z przywództwa w Polsce.
Uczy menedżerów poruszania się w świecie niepewności i zarządzania polegającego na unikaniu błędów decyzyjnych

Jako jedyny trener w Polsce realizuje projekt szkoleniowy, sztuka decydowania - Pułapki Myślenia /Daniel Kahneman

Jego ulubione motto - "zmiany są nieunknione, rozwój dobrowolny"
Na pytanie czym się zajmuje, odpowiada – „Budowaniem przyjaźni zawodowych poprzez utrwalanie dobrych nawyków”
Kontakt:
Agnieszka Szurgocińska
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
tel. 61 854 30 81
agnieszka.szurgocinska@ue.poznan.pl