Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do lepszego i bardziej efektywnego wykonywania zadań w zakresie audytu i kontroli, poprzez przekazanie im wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu sposobów, metod i technik wykorzystywanych w procesie skutecznego komunikowania. Atutem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia z różnych obszarów psychologii, socjologii i zarządzania.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne komunikowanie na każdym etapie realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i umożliwia wdrożenie nabytej podczas wykładów wiedzy w praktyce.

 

Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne:

  • Kompetencje osobiste i komunikacyjne audytora i kontrolera – jak rozpoznać i skutecznie przeciwstawiać się technikom manipulacji, jak zidentyfikować i wykryć kłamstwo w audycie i kontroli, a także jak w praktyczny sposób wykorzystać  w procesie audytu i kontroli aspekt przywództwa.
  • Komunikowanie przy zbieraniu informacji –  jak zaprojektować proces badawczy, w jaki sposób pytać, aby skutecznie uzyskać informacje oraz jak czytać otrzymane materiały. 
  • Komunikowanie przy przekazywaniu informacji – komunikowanie pisemne z wykorzystaniem elementów graficznych, praktyczne warsztaty z wystąpień publicznych, a także komunikowanie w mediach elektronicznych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Studia adresowane są w szczególności do osób pracujących w szeroko rozumianym audycie i kontroli: audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, audytorów środków unijnych, a także pracowników działów, komórek i instytucji zajmujących się kontrolą, zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji publicznej. Słuchaczami studiów mogą być również wszystkie osoby, które chcę nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się.


Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska