Ogólnopolski Konkurs imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego 
na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii 
oraz polityki gospodarczej  jest wydarzeniem organizowanym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 2010 r.

Głównym założeniem Konkursu jest chęć upamiętnienia postaci i dorobku Profesora Wacława Wilczyńskiego oraz promocja badań naukowych 
z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej. 

Patronami i wyłącznymi sponsorami Konkursu są:

JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w PoznaniuJM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Do rywalizacji o zwycięstwo w V edycji Konkursu stanęło 
autorów ośmiu prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie 
w Białymstoku, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.   

Kapituła Konkursowa, obradowała w składzie:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska (Przewodnicząca Kapituły)
prof. dr hab. Józef Orczyk
prof. dr hab. Emil Panek 
prof. dr hab. Marek Ratajczak 
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa 
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP 
dr Ryszard Szulc. 


Przyznano następujące nagrody:


ex aequo I miejsce (3000zł):

dr Paulina Malaczewska, za pracę pt. Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki.

Praca została obroniona na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. Władysław Milo.

 

ex aequo I miejsce (3000zł): 

dr Michał Możdżeń, za pracę pt. Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce.

Praca została obroniona na  Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.

 

II miejsce (2000zł):

dr Łukasz Postek, za pracę pt. Nonlinearity, state-dependency and asymmetry of the monetary transmission mechanism – some evidence from the Greenspan era.

Praca została obroniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Promotorem pracy jest dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW.

 


Członkowie Kapituły konkursowej podkreślili, że wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, 

za co należą się słowa uznania ich autorom i promotorom.

Laureatom Konkursu oraz promotorom nagrodzonych prac serdecznie GRATULUJEMY. 

Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w trakcie obchodów XI Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.