Uczymy już od 34 801 dni
Pracownicy

Dr Jakub Staniszewski

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Doktorat pt. "Wpływ struktur wytwórczych na zrównoważoną intensyfikację produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej po 2004 roku", przygotowany pod opieką prof. Andrzeja Czyżewskiego obronił w 2018 roku z wyróżnieniem. Absolwent UEP – specjalność Polityka i Gospodarka Żywnościowa. Studia magisterskie ukończył w 2014 r. z wyróżnieniem Summa Cum Laude. W roku akademickim 2013/14 był również laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W latach 2014-2016 prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Żywnościowej. Od października 2020 do lutego 2021 przebywał na stażu naukowym w Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence w Budapeszcie. W latach 2014 i 2017 przebywał dwukrotnie na wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus na West University of Timisoara. Ośmiokrotnie w latach 2011-2018 uczestniczył w krótkoterminowych stażach w Parlamencie Europejskim i Instytucjach UE. Uczestnik 15 krajowych i międzynarodowych konferencji o tematyce ekonomii rolnej. Autor i współautor ponad 40 prac opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych i monografii. Prywatnie zafascynowany turystyką górską i rowerową, a także cukiernictwem i majsterkowaniem.


Dorobek naukowy

Zainteresowania badawcze

 • ekoefektywność rolnictwa;
 • zrównoważona intensyfikacja rolnictwa;
 • zmiana strukturalna w rolnictwie krajów UE.

Wybrane publikacje

Wybrane wystąpienia konferencyjne

Granty badawcze

Staże i szkoły letnie

 • 15 października 2020 - 15 lutego 2021 - staż badawczy w Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence w Budapeszcie
 • 8-19 lipca 2019 - uczestnictwo w WASS Summer School: Theory and Practice of Efficiency & Productivity Measurement: static & dynamic analysis na Uniwersytecie Wageningen
 • grudzień 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - krótkoterminowe staże w Parlamencie Europejskim i Instytucjach UE
 • luty - lipiec 2017 - pobyt na West University of Timisoara (Rumunia), w ramach programu Erasmus+;
 • 26 czerwca - 4 lipca 2018 - uczestnictwo w seminariach w IAMO w Halle oraz Humboldt-Universität i Hochschule für Wirtschaft w Berlinie, w ramach stypendium DAAD;
 • 17-21 września 2018 - USAMV Bucharest Agricultural Economics and Policy Summer School on Institutional Economics and Agricultural Development;
 • 18-22 września 2017 - USAMV Bucharest Agricultural Economics and Policy Summer School on Policy Evaluation in Agriculture;
 • 29 września - 3 października 2017 - Poznań Summer School in Heterodox Economics on Economic Policy and Complexity. 

Recenzje

 • Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika (ISSN 1805-9295)
 • Sustainability (ISSN 2071-1050)
 • Agriculture (ISSN 2077-0472)
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601)
 • Journal of Agricultural Science and Technology (ISSN 2345-3737)
 • Problemy Rolnictwa Światowego (ISSN 2081-6960)

Pokój 1018 Collegium Altum
tel: 61 854-30-18
Adres e-mail:
jakub.staniszewski@ue.poznan.pl