Uczymy już od 34 801 dni
Pracownicy

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski (https://orcid.org/0000-0002-6324-2723; https://www.researchgate.net/profile/Bazyli_Czyzewski), Urodzony 29 lipca 1977r. w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia w 2013 roku, a tytuł profesora nauk ekonomicznych 11 marca 2019 r. Autor lub współautor ponad 160 publikacji naukowych (H-indeks =13, sumaryczny JCR Impact Factor = 55). Prowadzi prace badawcze w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju, ekonomii rolnej, ekonomii instytucjonalnej, makroekonomii i teorii ekonomii dotyczące m.in., rent politycznych, dóbr publicznych, przepływów międzygałęziowych oraz analiz efektywności. Publikuje w takich czasopismach jak m.in.: Science of the Total Environment (ELSEVIER), Journal of Cleaner Production (ELSEVIER) , Environmental Impact Assessment Review (ELSEVIER), Land Use Policy (ELSEVIER), Sustainability Science (Springer), Technological and Economic Development of Economy (Taylor&Francis, VGTU), Outlook on Agriculture (SAGE), Agricultural Economics (AGRICECON), Agriculture (Basel), Problemy Ekorozwoju, Ekonomista czy Gospodarka Narodowa. 

Wybrane publikacje 


JCR and Web of Science publications

JCR:

 1. Sebastian Stępień, Bazyli Czyżewski, Agnieszka Sapa, Michał Borychowski, Walenty Poczta, Agnieszka Poczta-Wajda, Eco-efficiency of small-scale farming in Poland and its institutional drivers, Journal of Cleaner Production, 2020, 23721, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123721 .
 2. Anna Matuszczak, Łukasz Kryszak, Bazyli Czyżewski, Artur Łopatka, 2020. Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism - Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland, Science of The Total Environment, Volume 743, 2020, 140779, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140779 .
 3. Czyżewski, B., Matuszczak, A., Grzelak, A., Guth, M.,· Majchrzak, A., 2020. Environmental sustainable value in agriculture revisited: How does Common Agricultural Policy contribute to  eco‑efficiency?, Sustainability Sciencehttps://doi.org/10.1007/s11625-020-00834-6
 4. Czyżewski, B., Smędzik-Ambroży, K., Mrówczyńska-Kamińska, A. 2020, Impact of environmental policy on eco-efficiency in country districts in Poland: How does the decreasing return to scale change perspectives?, Environmental Impact Assessment Review, Volume 84, 106431, https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106431
 5. Czyżewski, B., Trojanek, R., Dzikuć, M., Czyżewski, A. 2020. Cost effectiveness of the common agricultural policy and environmental policy in country districts: Spatial spillovers of pollution, bio-uniformity and green schemes in Poland, Science of The Total Environment, Journal Pre-proof, 138254, in Press, Journal Pre-proof, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138254
 6. Czyżewski, B., Matuszczak, A., Polcyn, J., Smędzik-Ambroży, K., Staniszewski, K., 2020. Deadweight loss in environmental policy: The case of the European Union member states, Journal of Cleaner Production 260, 121064, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121064
 7. Czyżewski, B., Matuszczak, A., Czyżewski, A., Brelik, A., 2020. Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: developing a framework for country landscape valuation, Land Use Policyhttps://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104646  
 8. Guth, M., Smędzik-Ambroży, K., Czyżewski, B., Stępień, S., 2020. The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European Union Countries, Agriculture 2020, 10(2), 34; https://doi.org/10.3390/agriculture10020034    
 9. Grzelak, A. Guth M., Matuszczak, A., Czyżewski B., Brelik A.  2019. Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor endowments foster the eco-efficiency, Journal of Cleaner Production, Volume 241,2019,118304, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118304
 10. Czyżewski, B., Przekota, G., Poczta-Wajda, A., 2017, The incidence of agricultural policy on the land market in Poland: Two-dimensional and multilevel analysis, Land Use Policy, 63, 174-185. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.016  ; ISSN: 0264-8377
 11. Czyżewski, B., Matuszczak, A., 2016, A new land rent theory for sustainable agriculture, Land Use Policy, 55, 222-229. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.002  ; ISSN: 0264-8377
 12. Czyżewski, B., Matuszczak, A., Miśkiewicz, R., Public Goods Versus the Farm Price-Cost Squeeze: Shaping the Sustainability of the EU's Common Agricultural Policy, Technological and Economic Development of Economy, 2019 Volume 25, Issue 1: 82–102; https://doi.org/10.3846/tede.2019.7449  ; ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921
 13. Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2018, Market versus agriculture in Poland - macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm., Technological and Economic Development of Economy, 24(2), 318-334.  https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1212743  ; ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921 
 14. Czyżewski B., Kryszak Ł., Impact of different models of agriculture on greenhouse gas (GHG) emissions: a sectoral approach, Outlook on Agriculture, 21 Feb 2018 - Online First, https://doi.org/10.1177/0030727018759092
 15. Czyżewski, B.,  Matuszczak, A., Muntean, A., 2019. Approaching environmental sustainability of agriculture: environmental burden, eco-efficiency or eco-effectiveness, Agricultural Economics (AgricEcon), 65: 299-306. https://doi.org/10.17221/290/2018-AGRICECON
 16. Bazyli Czyżewski, Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak, The market treadmill against sustainable income of European Farmers: how the CAP has struggled with Cochrane’s curse, Sustainability 2019, 11, 791; https://doi.org/10.3390/su11030791 
 17. Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna, Kryszak Łukasz, 2019. Efficiency of the EU Environmental Policy in Struggling with Fine Particulate Matter (PM2.5): How Agriculture Makes a Difference, Sustainability 2019, 11(18), 4984; https://doi.org/10.3390/su11184984   
 18. Czyżewski Bazyli , Kułyk Piotr, Kryszak Łukasz (2019) Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32:1, 2080-2098. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1642778
 19. Czyżewski B., Matuszczak A., 2018, Rent-seeking in agricultural policy revisited: a new look at the CAP consensus, Studies in Agricultural Economics 120 (2018) 69-79. 
 20. Czyżewski B., Guth M., Matuszczak A., 2018, The impact of the CAP green programmes on farm productivity and its social contribution, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no 1, 173-183, https://ekorozwoj.pollub.pl/no25/w.pdf  
 21. Czyżewski B., Trojanek R. , Matuszczak A., 2018, The Effects of Use Values, Amenities and Payments for Public Goods on Farmland Prices: Evidences from Poland, Acta Oeconomica, Vol. 68 (1), pp. 143-166. https://doi.org/10.1556/032.2018.68.1.7
 22. Czyżewski B., Matuszczak A., 2018, Towards Measuring Political Rents in Agriculture: Case Studies of Different Agrarian Structures in the EU. Agricultural Economics (AgricEcon.), 64, 2017, 101-114. https://doi.org/10.17221/286/2016-AGRICECON .
 23. Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A., 2018, Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of European Farming, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, 426-434. http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-19-no-1
 24. Czyżewski, B., Smędzik-Ambroży, K., 2017, The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28, Agricultural Economics (AgricEcon), 63 (4), s. 149-163. https://doi.org/10.17221/302/2015-AGRICECON
 25. Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Economic size of farms and adjustments of the total factor productivity to the business cycle in Polish agriculture, Agricultural Economics (AgricEcon), 63 (2), s. 93-102. https://doi.org/10.17221/240/2015-AGRICECON
 26. Polcyn, J., Czyżewski, B., 2016, Maximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam results, Management, 2, s. 360-378. https://doi.org/10.1515/manment-2015-0070


Web of Science:

 1. Czyżewski, B. (ed.), 2016, Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , PWN, Warsaw

 2. Bórawski P., Brelik A., Czyżewski B. (ed.), 2014, Rural development in Poland : the role of policy, tourism and human capital, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka.

 3. Czyżewski, B., Trojanek, R., 2016, The effects of payments for public goods on farmland prices under SAPS w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 210-221.

 4. Kułyk, P., Czyżewski, B., 2016, Disproportions in the system of support for agriculture in EU countries: an attempt at estimation w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 103-117.

 5. Czyżewski, B., Matuszczak, A., 2016, Political rents in the EU-27. Comparative analysis w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 154-174.

 6. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, From the land rent of the physiocrats to political rent in sustainable agriculture w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm.International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 28-47.

 7. Czyżewski, A., Czyżewski, B., 2016, Research challenges for agricultural economics in the new paradigm w: Bazyli Czyżewski (red.), POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM . International, national and regional perspective, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 18-27. 

 8. Czyżewski B., 2009, The evolution of land rent theory and its significance for the EU agriculture, Economic Science for Rural Development: Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Primary and Secondary Production, Consumption, Latvia University of Agriculture, Vol. 19: s. 83-90. 

 9. Polcyn, J., Czyżewski, B., 2016, Maximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam results, Management, 2, s. 360-378.

 10. Czyżewski, B., 2013, Profitability of Land Factor on the Conditions of Sustainable Development - Frames of New Land Rent Theory, Economic Science for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development, Latvia , Jelgava,  APR 25-26, Issue: 31, Pages: 73-78.Pokój 1020 Collegium Altum 

tel. 061 854-30-17 
mail: b.czyzewski@ue.poznan.pl 


   Curriculum vitae