Uczymy już od 34 749 dni
Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. em. UEP

W latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Ekonomii UEP. Autor wielu publikacji i referatów oraz kilkunastu ekspertyz gospodarczych. Wieloletni ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie. Główne pole zainteresowań naukowych: makroekonomia, spółdzielczość rolnicza, polityka rolna, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego. Prowadzi seminaria magisterskie i dyplomowe dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w rynkowych warunkach gospodarowania.

Wybrane publikacje

 • Czternasty, W., 2013, Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych, Adam Marszałek, Toruń.
 • Czternasty, W., Czyżewski, B., 2007, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce – istota, analiza i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mikołajczak, P., Czternasty, W., 2017, Współczesne wyzwania nowej ekonomii społecznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7, s. 224-236.
 • Mikołajczak, P., Czternasty, W., 2015, Social enterprises versus globalisation., Intercathedra, 31-2, s. 43-52.
 • Czternasty, W., 2015, Dylematy spółdzielczej formy gospodarowania w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle potrzeb i możliwości jej rozwoju, Przegląd Prawa Rolnego, 1 (16), s. 13-35.
 • Mikołajczak, P., Czternasty, W., 2015, Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, s. 420-432.
 • Czternasty, W., 2014, Idee i wartości spółdzielcze w rozwoju ekonomii społecznej, Przegląd Zachodniopomorski, 3,1, s. 69-83.
 • Czternasty, W., Buczkowska, N., 2014, Zróżnicowanie poziomu absorpcji funduszy unijnych w kujawsko-pomorskim w kontekście byłych granic zaborów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 360, s. 72-81.
 • Czternasty, W., 2014, The position of cooperatives in the new social economy, MANAGEMENT, 1, s. 488-503.
 • Czternasty, W., Mikołajczak, P., 2013, Financing of SME using non-recourse factoring - legal, economic and tax aspects, MANAGEMENT, 1, s. 358-370.
 • Mikołajczak, P., Czternasty, W., 2011, Rodzaje i zakres innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich firm w Wielkopolsce, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica (dawniej Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica), 65, s. 51-61.
 • Mikołajczak, P., Czternasty, W., 2011, Efekty finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy strukturalnych UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości (WSHiR) w Poznaniu, s. 41-53.
mail: w.czternasty@onet.pl