Promowana przez dr Dorotę Wiśniewską praca magisterska „Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce w systemie Solvency II”

której autorem jest mgr Błażej Nawrotek, absolwent kierunku Finanse i rachunkowość (Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem), zdobyła I nagrodę w IV Konkursie Rzecznika Finansowego  za najlepszą pracę z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Uroczystość zdalnego wręczenia dyplomów odbędzie się 21 grudnia.