W dniach 11-13 października 2021 r. w Zamku w Rydzynie odbędzie się XIV edycja konferencji naukowej Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Współorganizatorami są: Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konferencja od ponad dekady stanowi wyśmienitą okazję do:

a)    wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych

b)    prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń

c)    konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami

Zakres tematyczny tegorocznej konferencji: 
Problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

·       Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw,  ​w tym prewencja i przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19

·       Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych w czasach pandemii Covid-19

·       Prawne aspekty ubezpieczeń, a pandemia Covid-19

·       Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem wpływu pandemii Covid-19

·       Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive

·       Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia, z uwzględnieniem skutków pandemii Covid-19

·       Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach

 

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie: www.insurance2021.syskonf.pl