Decyzją kapituły Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych dr Marcin Flotyński został laureatem nagrody II stopnia za pracę doktorską pt.

 

"Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce" obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Ekonomii. 


Promotorem pracy była prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, a promotorem pomocniczym dr Dorota Wiśniewska. 

W konkursie tym nie przyznano nagrody I stopnia