Z radością informujemy, iż dr Aleksandra Hęćka – Sadowska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu, zajęła drugie miejsce w konkursie Rzecznika Finansowego w konkursie najlepszych prac doktorskich. Przygotowana przez Nią praca nosi tytuł „Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce”, a promotorem rozprawy jest dr hab. Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń UEP.

Konkurs obejmował zagadnienia związane z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, które mają wpływ na poziom i jakość ochrony klienta.

Należy podkreślić, iż nasza absolwentka była już wcześniej dwukrotnie laureatką konkursu Rzecznika, za prace napisane w Katedrze Ubezpieczeń UEP:

Rok 2012 - praca mgr

  • wyróżnienie Concordii Ubezpieczenia otrzymała mgr Aleksandra Hęćka za pracę pt Negatywne skutki zmian klimatycznych obserwowane w rolnictwie i ich wpływ na działalność ubezpieczycieli (promotor dr Krzysztof Łyskawa)

Rok 2010 - prac lic.

  • II miejsce Aleksandra Hęćka za pracę nt Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie dystrybucji usług ubezpieczeniowych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A. (Promotor: dr Anna Kufel - Siemińska).