Zaliczenie poprawkowe dla studentów stacjonarnych z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem odbędzie się 13  września o godz. 10:30 w sali Audytorium B CEUE

 Forma zaliczenia: test z uzupełnieniami

 Zakres materiału:

1. Ryzyko jako konstrukt - fragment książki

2. Identyfikacja i analiza ryzyka

3. Outsourcing


Zaliczenie poprawkowe dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem odbędzie się 24 września o godz. 10:30 w sali 0.5 CEUE

 Forma zaliczenia: test z uzupełnieniami

 Zakres materiału:

1. Ryzyko jako konstrukt - fragment książki

2. Identyfikacja i analiza ryzyka

3. Outsourcing