Biografia

 • od 28 listopada 2019 - profesor nauk społecznych
 • od 8 października 2012 - profesor UEP
 • od 21 marca 2012 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • od 7 marca 2003 -  doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania
 • 15 marca 1999 - uzyskanie tytułu magistra nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, 
 • komunikacja międzykulturowa,
 • komunikacja marketingowa,
 • zachowania konsumentów na rynku międzynarodowym, 
 • etnocentryzm konsumencki i efekt kraju pochodzenia w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw, 
 • rola mediów społecznościowych w zachowaniach konsumentów i działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • międzynarodowe badania marketingowe.

Dydaktyka

 

 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - wykład
 • Badania rynków zagranicznych - wykład
 • Cultural differences in international marketing - wykład
 • Cultural aspects in international business  - wykład
 • Zarządzanie międzykulturowe - wykład
 • Seminarium magisterskie i doktorskie
Najważniejsze funkcje w UEP:

 • Członkini Rady Uczelni UEP
 • Członkini Rady Awansów Naukowych UEP
 • Członkini Kolegium Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UEP
 • Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • EIBA (European International Business Association)
 • IAIR (International Academy for Intercultural Research)
 • ABC (Association for Business Communication)
 • SIETAR Poland (Society for Intercultural Education Training and Research)
 • IT&FA (International Trade and Finance Association)
 • AIB (Academy of International Business)
 • PTNM (Polskie Towarzystwo Naukowe Marketingu)

Baza osiągnięć UEP

https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/86a1d6b03e294e3084868425e23fbcd6