Dr Tomasz Strózik został członkiem kolegium redakcyjnego (editorial board) w czasopiśmie Child Indicators Research wydawnictwa Springer. 5-letni impact factor w 2021 wyniósł 2.556. Child Indicators Research prezentuje badania dotyczące dobrostanu dzieci. Obejmują one pomiary i wskaźniki dobrostanu dzieci oraz ich zastosowanie w wielu dziedzinach i w różnych kulturach, a także teoretyczne i metodologiczne debaty dotyczące tego, co stanowi dobrostan dzieci i jakie czynniki przyczyniają się do tego dobrostanu.