Uczymy już od 35 229 dni
Pracownicy i Współpracownicy

dr Anna Łozowicka

Terminy konsultacji 2022/2023 (semestr letni)
Consultation hours 2022/2023 (summer semester)

  • poniedziałki (Mondays), 13:10 - 14:10, 321C (MSTeams available on request)
  • wtorki (Tuesdays), 10:10 - 11:10, 321C (MSTeams available on request)

Komunikaty: 
  • Oferta seminarium licencjackiego do uruchomienia w semestrze zimowym 2022/2023 znajduje się tutaj.
Stanowisko:
  • Adiunkt/Assistant professor
Zainteresowania naukowe:
ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, badanie efektywności działania obiektów gospodarczych, wielowymiarowa analiza danych


Budynek C, pok. 321C
tel.: 61 854 38 74
e-mail: anna.lozowicka@ue.poznan.pl
Uwaga: wiadomości proszę nie kierować na adres w domenie teams.ue.poznan.pl
Note: please do not send emails to my address at teams.ue.poznan.pl