Dr Bartłomiej Lach był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w latach 2012-2016. W dniu 16.10.2020 Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Bartłomiejowi Lachowi stopnia naukowego doktora. Rozprawa doktorska zatytułowana „Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce z wykorzystaniem metod łączenia i selekcji klasyfikatorów”, której promotorem jest dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. UEP, a promotorem pomocniczym dr Sergiusz Herman, została wyróżniona. Obecnie Dr Lach bierze udziała w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze.