Uczymy już od 35 229 dni
Pracownicy i Współpracownicy

dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP


Dr hab. Paweł Kliber
stanowisko: prof. nadzw. UEP


Dyżury w semestrze letnim (Consultations)


wtorek 13:00-14:00 | Tuesday 13:00-14:00

środa 14:00-15:00  | Wednesday 14:00-15:00Pokój 318b, budynek C | Room 318b building C


Kod MS Teams (w przypadku konsultacji zdalnych):

MS Teams code (for on-line consultations)


ns0dnnf


Oferta seminarium licencjackiego - do uruchomienia w semestrze zimowym 2020/2021 (dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych)


Życiorys

Publikacje

Dydaktyka - p
rowadzone przedmioty:
Metody wyceny instrumentów pochodnych (sylabus)
Modelowanie stóp procentowych (sylabus)
Teoria gier (sylabus)
Programowanie w R (sylabus)
Symulacje Monte Carlo w ekonomii
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu (sylabus)
Calculus (sylabus)
Interest rates modelling (sylabus)
Stochastic finance in continuous time (sylabus)


Link do kursów na moodle
Pokój 318C
tel. 61 854 37 44
e-mail: pawel.kliber@ue.poznan.pl