Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:

     wtorek, godz. 15:40-16:40

     środa, godz. 15:00-16:00 (MS Teams)

Istnieje możliwość konsultacji w innym terminie po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.


Wykształcenie

2005 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: magister gospodarki przestrzennej.

2012 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii.

Studia podyplomowe:

2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej: Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi.

2014 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii: Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie.

2018 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania: Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości.


Zainteresowania naukowe

  • terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • nierówności przestrzenne,
  • podatność i odporność miast i regionów na szoki makroekonomiczne,
  • zastosowania geograficznych systemów informacji, ekonometrii i statystyki w analizie przestrzennej.

Oferta seminaryjna 2022/23