Pan Profesor Witold Jurek od 1.10.2020 jest emerytowanym pracownikiem UEP, ale nadal współpracuje z Katedrą.

Pan Profesor w ostatnich latach pełnił następujące funkcje na UEP:
  • członek Senatu UEP, 
  • przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Rozwoju, 
  • przewodniczący Komisji do Przeprowadzenia Oceny Członków Komisji Oceniających, 
  • przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Naukowego i Oceny Parametrycznej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, 
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych.
Funkcje pełnione poza Uczelnią
  • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
  • członek Rady ds. Edukacji Ekonomicznej NBP.

Zainteresowania naukowe:
Ekonometria; ekonometria finansowa; prognozowanie gospodarcze; teoria wzrostu gospodarczego: teoria magistral; teoria rynków finansowych: efektywność rynku kapitałowego, analiza zdarzeń, teoria portfela inwestycji, analiza i prognozowanie kursów walutowych i giełdowych; elementy finansów przedsiębiorstw: analiza płynności rynków kapitałowych i przedsiębiorstw, koszt kapitału, analiza ryzyka finansowego.