Funkcje i stanowiska

- adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

- członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

- członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

- członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

- członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

- członek Stowarzyszenia Stypendystów Deutscher Akademischer Austauschdienst w Polsce

- członek Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA)

- członek Association for NeuroPsychoEconomics

 

Nauka i badania

- zachowania konsumentów

- aspekty psychologiczne i socjologiczne w marketingu

- badania marketingowe

- ekonomia eksperymentalna

- consumer neuroscience

 

Dydaktyka

- Zachowania konsumentów

- Komunikacja marketingowa

- Niestandardowe narzędzia komunikacji

- Konsumentenverhalten. Europäische und globale Trends

- Seminaria magisterskie i doktoranckie