Pracownicy

dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa

Wykształcenie

2014 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2003 - doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,

1998 - mgr inż. biotechnologii, specjalność – biotechnologia w ochronie środowiska, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,

 

Doświadczenie zawodowe

od 01.10.2018 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

01.11.2014 – 30.09.2018 - adiunkt, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

01.08.2013 – 31.10.2014 – starszy wykładowca, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

01.03.2004 – 31.07.2013 - adiunkt, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

01.03.2003  – 28.02.2004 - asystent, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;

1998 – 2003 -  Dzienne Studium Doktoranckie na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu;

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia (wykł. i lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologia (wykł. i lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologiczna Jakość Kosmetyków (wykł. I lab.), Towaroznawstwo, studia drugiego stopnia

Metody Kontroli Zagrożeń Mikrobiologicznych w Przemyśle (wykł. I lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok III, studia pierwszego stopnia

Biotechnologia (wykł.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok IV, studia pierwszego stopnia

Podstawy biotechnologii żywności (wykł.), Towaroznawstwo, rok IV, studia pierwszego stopnia

Wybrane problemy biotechnologii (wykł.), Towaroznawstwo, rok IV, studia pierwszego stopnia

 

Obszar badań naukowych

Projektowane i ocena jakości żywności bioaktywnej, preparatów probiotycznych i dodatków paszowych. Wykorzystanie mikroorganizmów i substancji bioaktywnych do poprawy jakości i konserwacji żywności i pasz. Zastosowanie nowych mikroorganizmów i związków naturalnych w technikach kontroli patogenów i ich toksycznych metabolitów w łańcuchu żywnościowym. Poszukiwanie, projektowanie i ocena efektywności nowych związków zapewniających odpowiednią higienę produkcji i opakowań. Zastosowanie metod biologii molekularnej do wykrywania i identyfikacji mikroorganizmów potencjalnie przydatnych przemysłowo i patogenów.

 

Najważniejsze publikacje (2014-2019)

Rzemieniecki T., Gwiazdowska D., Rybak K. [i in.] 2019: Synthesis, Properties, and Antimicrobial Activity of 1-Alkyl-4-hydroxy-1-methylpiperidinium Ionic Liquids with Mandelate Anion, w: ACS Sustainable Chemistry & Engineering, vol. 7, nr 17, ss. 15053-15063.

Turguła A., Materna K., Gwiazdowska D. [i in.] 2019: Difunctional ammonium ionic liquids with bicyclic cations, w: New Journal of Chemistry, vol. 43, nr 11, ss. 4477-4488.

Frąk S., Gwiazdowska D., Juś K., 2019, Effect of Thermophilic Fungi on Compost Quality for Mushroom Production, w: Current Trends in Quality Science - Product and Technology Innovations / Gwiazdowska Daniela, Juś Krzysztof (red.), , ISBN 978-83-7789-591-7, ss. 219-230.

Perczak A., Juś K., Gwiazdowska D., Marchwińska K.,  Waśkiewicz A.,2019: The Efficiency of Deoxynivalenol Degradation by Essential Oils under In Vitro Conditions, w: Foods, vol. 8, nr 9, ss. 1-14, Numer artykułu:403. 

Perczak A., Gwiazdowska D., Marchwińska K., Juś K., Gwiazdowski R., Waśkiewicz A., 2019, Antifungal activity of selected essential oils against Fusarium culmorum and F. graminearum and their secondary metabolites in wheat seeds, w: Archives of Microbiology, ss. 1-13.

Niemczak, M., Kaczmarek, D., Klejdysz, T., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Pernak, J., 2019, Ionic liquids derived from vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management , ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 7, (1), ss. 1072-1084.

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Szutowska, J., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2018, Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku / Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 58 (4). 

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2018, Antibiofilm activity of commercial water solutions containing copper, silver and gold nanoparticles, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (56), s. 109-117. 

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11.

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Staszak, K., Chen, Y., Shen, T., 2016, Surface and Antimicrobial Activity of Sulfobetaines, Journal of Surfactants and Detergents, 19 (4), s. 813-822

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., 2014, Electrochemical DNA biosensor for the detection of pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta, 128, s. 67–74

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Michocka, K., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., 2014, Antibacterial activity of selected surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2 (39), s. 142-149.

 

Patenty

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie homogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie heterogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych,

opiekun SKN INVENTUM,

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego

Członek Federation of European Microbiological Societies

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Zainteresowania pozanaukowe

książki, podróże


bud. B, pok. 2,
tel. 61 856 95 36
dyżur:

poniedziałek 10:00-11:00    p. 2B

środa 13:00-14:00    p. 2B

e-mail: daniela.gwiazdowska@ue.poznan.pl