Zainteresowania naukowe:
B
adania operacyjne,
Modele prognostyczno-decyzyjne,
Matematyka systemów rozmytych,
Matematyka finansowa,
Arytmetyka finansowa,

Skwantyfikowane finanse behawioralne,
Ekonometria rynków finansowych 
Hobby: Krajoznawstwo, Turystyka, Historia nowożytna Europy, Współczesna sztuka polska   
                     
Researcher ID: F-2352-2013
Scopus Author ID: 24388805600