Wykształcenie:


 • 2016 – Doktor Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse


Pełnione funkcje:


 • Opiekun SKN Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał”
 • Opiekun Laboratorium Tradingowego we współpracy z OSTC (2014-2019)
 • Kierownik projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” (2016-2019)


Problematyka badawcza:


 • Ocena efektywności spółek Skarbu Państwa
 • Fuzje i przejęcia
 • Empiryczne finanse przedsiębiorstw


Wybrane publikacje:

 • Do state-owned enterprises underperform compared to privately owned companies? An examination of the largest Polish Enterprises [Kabaciński, Kubiak, Szarzec] - Emerging Markets Finance and Trade - Impact factor 0.826 (in press)
 • Charakterystyka spółek będących celem przejęcia na polskim rynku kapitałowym [Kabaciński] - Zarządzanie finansami - "Czas na pieniądz" - red. D. Zarzecki – 2019


Dydaktyka:


 • Corporate finance and business analysis
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Inwestowanie na rynku papierów wartościowych
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstw


Nagrody i osiągnięcia:


 • Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2016/2017 - za organizację międzynarodowej konferencji pt.: „International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions
 • Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2017/2018 – za organizację międzynarodowej konferencji pt.: „INFINITI”


Hobby:


 • Literatura historyczna i fantastyczna
 • Nurkowanie

 

Nr ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7224-5205