Wykształcenie:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie (matura w 1977 r.)
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu  (AEP); 1977-1983 (kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka), magister, (studiowałem także socjologię na UAM)
 • stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. Model symulacyjny w badaniach nad finansami przedsiębiorstwa, 1992; promotor prof. Elżbieta Czerwińska
 • Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie monografii pt. Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji – 2006

 

Pełnione funkcje:

 • W latach 2008 – 2016 - prorektor UEP,
 • Obecnie: dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami, członek senatu UEP, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, członek zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

 

Problematyka badawcza:

finanse przedsiębiorstw – podejście empiryczne, opcje rzeczywiste; ostatnio prowadzone badania: kształtowanie zysków a rynkowa wycena akcji (grant NCN); znaczenie kryptowalut (na przykładzie bitcoina) dla podejmowania decyzji inwestycyjnych; badania z wykorzystaniem grafu użytkowników bitcoina (grant RID)

 

Wybrane publikacje (z ostatnich pięciu lat):

 • Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability - Evidence from Poland, forthcoming, International Review of Financial Analysis (współautorzy: T. Jewartowski, M. Kałdoński)
 • The Role of Bitcoin on Developed and Emerging Markets – on the Basis of a Bitcoin Users Graph Analysis, Finance Research Letters – w trakcie recenzji (współautorzy: P. Mizerka, A. Stróżyńska- Szajek)
 • Factors Influencing the Use of  Derivatives in Poland, Argumenta Oeconomica, 2018 nr 1 (4) s. 5-20 (współautor: A. Stróżyńska-Szajek),
 • Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie, Kontrowersje wokół anomalii rynkowych, CeDeWu, 2017, (red J. Mizerka, J. Lizińska)
 • Coal-Mine Liquidation as a Strategic Managerial Decision : a Decision-Making Model Based on the Options Approach, Archives of Mining Sciences, 60 (3), 2015, s. 697-713 (współautorzy: T. Jewartowski, L. C. Mróz)

 

Dydaktyka:

Wykłady na studiach stacjonarnych II i III stopnia z przedmiotów: Zaawansowane finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Advanced Corporate Finance; seminaria magisterskie z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych (ok. stu wypromowanych magistrów); seminarium doktorskie (cztery wypromowane doktoraty) Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów  Zajęcia na studiach: Executive MBA (program Atlanta) program typu MBA – projekt we współpracy z UAM, dotyczący zarządzania szkołą wyższą.

 

Nagrody i osiągnięcia:

 • Nagrody rektora UEP za osiągnięcia naukowe i prace organizacyjne na rzecz Uczelni
 • medal Komisji Edukacji Narodowej
 • medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 

Hobby:

 • historia
 • spływy kajakowe

 

Nr ORCID: 0000-0001-5862-7162