Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (2019)
 • Doktor nauk ekonomicznych (2006)

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 -2023
 • Kierownik projektu badawczego NCN “ Determinanty elastyczności finansowej przedsiębiorstw innowacyjnych” (2012-2015)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania 2010 - 2019

 

Problematyka badawcza:

 • kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstw
 • finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie przedsiębiorstw


Wybrane publikacje:

 • Gryko Józefa, 2018, Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa: perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań
 • Gryko Józefa, 2018, Corporate Cash Holdings and Tax Changes: Evidence from Some CEE Countries w: K. Jajuga, H. Locarek-Junge, L. T. Orłowski (red.), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Proceedings from the 3rd Wroclaw International Conference in Finance, Springer International Publishing, s. 191-198
 • Gryko Józefa, 2018, Managing of Financial Flexibility w: Jacek Mizerka, Taufiq Choudhry (red.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Poznan 2016, Springer International Publishing, s. 43-55
 • Gryko Józefa, 2017, Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007-2014, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89 cz. 2), s. 65-78.
 • Gryko Józefa, 2016, Innowacyjność jako determinanta kształtowania płynnych aktywów w spółkach publicznych Europy Środkowo-Wschodniej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82), s. 105-119.
 • Gryko Józefa, 2015, Elastyczność finansowa a zdolność do inwestycji w czasie kryzysu finansowego na przykładzie spółek publicznych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 386, s. 78-88.
 • Gryko Józefa, 2013, Znaczenie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa w czasie globalnego kryzysu, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2/2, s. 123-134
 • Gryko Józefa, 2011, Determinanty zróżnicowania płynnych aktywów w przedsiębiorstwach notowanych na GPW, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 158, s. 940-948
 • Gryko Józefa, 2008, Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 106, s. 156-166
 • Gryko Józefa, Kluzek Marta, 2008, The Influence of the Tax Factor on Investment Effectiveness in Selected Central and Eastern European Countries, Transformations in Business & Economics, 3, s. 65-74

 

Dydaktyka:

 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie finansami (ACCA)
 • planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie płynnością finansową
 • finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych
 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • zarządzanie ryzykiem
 • finanse przedsiębiorstwa w kryzysie

 

Nagrody i osiągnięcia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagrody Rektora UEP za osiągnięcia dydaktyczne (nagroda zespołowa) i naukowe (nagroda indywidualna)

 

Nr ORCID:  0000-0002-0796-7447