Projekt Edukacja klimatyczna prowadzony jest przez międzyuczelniany (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu) i interdyscyplinarny zespół projektowy. 


Skład osobowy Zespołu:

dr Karolina Anna Nowak (UEP) - koordynator projektu, filozofka, etyczka

dr Krzysztof Durczak (UEP) - polityk społeczny, ekonomista, antropolog organizacji

Maria Bartkowiak (UAM) - Liberal Arts and Sciences