Wykłady prowadzone przez pracowników Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomii

 • Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Audyt środków UE
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Finanse publiczne
 • Finansowanie projektów społecznych ze środków Unii Europejskiej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Finansowanie projektów z funduszów Unii Europejskiej
 • Finansowanie usług społecznych
 • Finance
 • Finanse
 • Finansowanie europejskich projektów samorządu terytorialnego
 • International tax planning
 • Kultura - finanse i zarządzanie
 • Tax systems in the EU member states
 • Metodyka aplikacji o środki unijne
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Opodatkowanie dochodów osiągniętych za granicą
 • Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe
 • Planowanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Podatki bezpośrednie
 • Podatki dochodowe
 • Podatki pośrednie
 • Podatki w państwach Unii Europejskiej
 • Podstawy finansów
 • Polityka budżetowa Unii Europejskiej
 • Polityka podatkowa Unii Europejskiej
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 • Systemy podatkowe w Polsce i UE
 • Wspólnotowy system celny
 • Zarządzanie projektem