Katedra Finansów Publicznych powstała w rezultacie przeobrażeń dokonanych w Akademii Ekonomicznej w 1991 roku, polegających między innymi na przejściu ze struktury instytutowej na strukturę opartą na katedrach. Z Instytutu Finansów wydzielono wówczas cztery katedry, w tym Katedrę Finansów Publicznych, która pozostała na Wydziale Ekonomii.

Od momentu powstania Katedry do września 2006 roku Kierownikiem Katedry była dr hab. Emilia Denek, prof. UEP. 
Od października 2006 roku Kierownikiem Katedry był dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. UEP.
Od października 2013 roku Kierownikiem Katedry była dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. nadzw. UEP.
Od października 2016 roku Kierownikiem Katedry jest dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP. 
  
Specjalności:

•Finanse, audyt i podatki
•Badania naukowe
•Badania statutowe