• Nagroda zespołowa I stopnia za zajęcie czołowych miejsc we wszystkich edycjach rankingu katedr dla zespołu Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, w skład którego wchodzili:
  prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP - kierownik Katedry,
  prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. zw. UEP,
  dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP,
  dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP,
  dr hab. Agnieszka Sapa, prof. nadzw. UEP,
  dr hab. Sebastian Stępień,
  dr Agnieszka Poczta-Wajda,
  dr Katarzyna Smędzik-Ambroży,
  dr Marta Guth. 
 • Nagroda zespołowa I stopnia dla dra hab. Bazylego Czyżewskiego, prof. nadzw. UEP, dr hab. Anny Matuszczak, prof. nadzw. UEP, dr Katarzyny Smędzik-Ambroży oraz dra Adama Majchrzaka za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych. 
 • Nagroda zespołowa I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2015/2016 – za monografię pt. „Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce” dla dr hab. Aleksandra Grzelaka, prof. nadzw. UEP (jednego z autorów monografii). 
 • Nagroda indywidualna II stopnia dla dra hab. Sebastiana Stępnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2015/2016 – za monografię pt. „Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego”. 
 • Nagroda indywidualna III stopnia dla dra Jerzego Kura za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2015/2016. 
 • Wyróżnienia dla mgra Jakuba Staniszewskiego i mgra Łukasza Kryszaka za najlepsze prezentacje referatów w sekcjach problemowych podczas XXIII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. "Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu" (09.2016). 
 • Nagroda Parlamentu Studenckiego - Statuetka Victorii UEP dla dr Agnieszki Poczty-Wajdy w kategorii "Afrodyta UEP" (2016). 
 • Medal dla prof. A. Czyżewskiego z okazji Jubileuszu 30-lecia Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie, ZUT Szczecin, 30.06.2016. 
 • Medal dla prof. A. Czyżewskiego z okazji Jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego „Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1816-2016” w dowód uznania za wkład w rozwój SGGW w Warszawie, 27 czerwiec 2016.