• Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 w UE Poznań dla Piotra Szkolnika (promotor: prof. A. Czyżewski) – praca dyplomowa pt. Koniunktura na rynku zbóż i mięsa w skali krajowej i światowej; Dynamika współzależności (2011).
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 w UE Poznań dla Marty Śmigli (promotor: prof. A. Czyżewski) – praca dyplomowa pt. Rynek mleka w Polsce i Finlandii w świetle doświadczeń WPR; Próba analizy porównawczej (2011).
 • Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 w UE Poznań dla Adama Majchrzaka (promotor: prof. A. Czyżewski) – praca pt. Ziemia w rolnictwie Polski i państw założycielskich UE w dekadzie 1998-2007; Porównanie zasobów i struktur (2011).
 • II nagroda w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim dla Sylwii Łubek (promotor: prof. A. Czyżewski) – praca magisterska pt. „Wyznaczniki konkurencyjności na rynku owoców i warzyw w skali regionu przed i po integracji z UE na przykładzie województwa mazowieckiego” (2011).
 • Medal z okazji XV-lecia Podkarpackiej Izby Rolniczej dla prof. A. Czyżewskiego (2011).
 • Nagroda zespołowa Rektora dla prof. A. Grzelaka za osiągnięcia organizacyjne: opracowanie dokumentacji w związku z ubieganiem się przez Wydział Ekonomii o uzyskanie uprawnień w zakresie przyznawania stopnia doktora i doktora habilitowanego z dyscypliny finanse (2011).
 • Nagroda dla pracowników Katedry (zespołowa) I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011 – za monografię pt. „Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego”. Tom I – „Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych” (2011).
 • Nagroda Rektora zespołowa I stopnia dla prof. A. Czyżewskiego i dr A. Poczty-Wajdy za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012 - za monografię pt. „Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO” (2012). 
 • Wyróżnienie Parlamentu Studenckiego UEP „Victoria” dla dr Agnieszki Poczty-Wajdy w kategorii „Obiekt westchnień” (2012).
 • Odznaka Honorowa dla prof. A. Czyżewskiego za Zasługi dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2012).
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej organizowanym przez Punkt Informacji Komisji Europejskiej Europe Direct dla Jakuba Suwalskiego (promotor: dr Agnieszka Poczta-Wajda) (2012).
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 w UE Poznań dla Roberta Świderskiego (promotor: prof. A. Czyżewski) – praca dyplomowa pt. „Przesłanki i instrumenty wsparcia działalności proinnowacyjnej w Wielkopolsce po wstąpieniu Polski do UE (na przykładzie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego)" (2012).
 • Medal dla prof. A. Czyżewskiego „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” (2012).