Dwie absolwentki specjalności Ubezpieczenia gospodarcze z Wydziału Ekonomii mgr Patrycja Mocek i mgr Patrycja Piechowiak  zostały wybrane
z rekomendacji Katedry Ubezpieczeń do grona członków Akademii EFC 2015, której finał odbędzie się na V Europejskim Kongresie Finansowym
w dniach 22-24 czerwca 2015 w Sopocie.
Działając w kierunku rozszerzenia idei Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK, podjęła inicjatywę „Akademia EFC” skierowaną do ludzi młodych. Jej celem jest wspieranie najlepszych polskich studentów poprzez umożliwienie im dostępu
do praktycystycznej wiedzy i ułatwienie kontaktu z atrakcyjnymi potencjalnymi pracodawcami, a także stworzenie miejsca debaty o ich przyszłości zawodowej i przyszłości gospodarki Polski i UE.
Najważniejszym wydarzeniem w kalendarium Akademii EFC jest Europejski Kongres Finansowy i odbywające się w tym czasie spotkanie jej członków. W pierwszym spotkaniu członków Akademii EFC, które odbyło się w dniach 23-25 czerwca 2014 r. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego udział wzięło
ponad stu studentów z Polski i Ukrainy. Mieli oni możliwość spotkania i rozmowy z liderami polskiego biznesu oraz uczestniczenia w specjalnie zorganizowanych warsztatach.
Członkowie Akademii opracowali oraz przedstawili Rekomendację Akademii EFC dotyczącą współpracy uczelni z biznesem. W 2015 roku spotkanie to obejmie udział studentów w Kongresie oraz dodatkowe dwa dni warsztatów i spotkań z liderami.