Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP z Katedry Ubezpieczeń został wybrany na Wiceprezydenta ds. Programu (Vice President - Programs) w Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) na kadencję 2019–2020. O powołaniu naszego naukowca do zarządu zadecydował wynik wyborów przeprowadzonych wśród członków organizacji. Głównym zadaniem Wiceprezydenta ds. Programu jest opieka merytoryczna nad programem kolejnej konferencji. To już kolejny rok pracy prof. Manikowskiego we władzach APRIA. W kadencji 2018-2019 sprawował funkcję Sekretarza w Executive Committee, a wcześniej – w latach 2014-2017 był członkiem Rady Naukowej (Board of Governors) tej organizacji.


APRIA została utworzona w 1997 roku, swoją główną siedzibę ma w Singapurze. Jest jednym z trzech najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych na świecie (obok American Risk and Insurance Association – ARIA oraz European Group of Risk and Insurance Economists – EGRIE), przy czym ma najbardziej globalny zasięg, gdyż skupia naukowców z prawie wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Konferencje odbywają się w różnych krajach i miastach świata, m.in. w Pekinie, Tokio, Singapurze, Nowym Jorku, Seulu, Sydney, a także w Poznaniu (2017 r.). Raz na 5 lat odbywa się Światowy Kongres (World Risk and Insurance Economics Congress – WRIEC) organizowany wspólnie przez te trzy międzynarodowe stowarzyszenia ubezpieczeniowe. I właśnie w 2020 roku odbędzie się kolejny taki kongres – tym razem w Nowym Jorku. Zatem prof. Manikowski będzie odpowiadał za program merytoryczny konferencji WRIEC 2020 – najważniejszej imprezy naukowej w ubezpieczeniach.