Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na Jubileuszową X Międzynarodową Konferencję pt. "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w." organizowaną przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2016 r. w Rydzynie (k. Leszna). Zakres tematyczny konferencji obejmował będzie problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń, gdzie szczególny nacisk położony zostanie na następujące zagadnienia:

  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, w tym prewencja
  • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych
  • Prawne aspekty ubezpieczeń
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach
  • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia

Referaty nadesłane na konferencję zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym lub monografii.  Warunkiem  publikacji jest przesłanie artykułu (rozdziału) zgodnego z wytycznymi  redakcyjnymi (przekażemy je w późniejszym terminie) najpóźniej do  dnia  15.04.2016r.  oraz  uzyskanie pozytywnych recenzji. 


Ważne terminy:

10.02.2016 r.     –  zgłoszenie udziału w konferencji wraz z przesłaniem streszczenia referatu
                            w języku polskim i angielskim
31.03.2016 r.     –  wniesienie opłaty konferencyjnej
15.04.2016 r.     –  przesłanie pełnych tekstów referatów 


Wszystkie szczegóły dostępne są również w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej:  http://insurance2016.syskonf.pl/


Serdecznie zapraszamy!