W roku 2018 Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obchodzi swoje 70-lecie. Przez cały ten okres pracownicy naszej Katedry oraz działacze praktyki związani wcześniej z Katedrą tworzyli historię, którą chcielibyśmy się teraz z Państwem podzielić. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Państwa, że dnia 21.05.2018 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu odbędą się obchody Jubileuszu 70-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Program obchodów znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej:

http://insurance2018.syskonf.pl/Program-70-lecia-Katedry

 

Ewentualne zainteresowanie uczestnictwem proszę potwierdzić do dnia 11.05.2018 mailowo: insurance2018@konf.ue.poznan.pl 

lub telefonicznie: dr Marcin Wojtkowiak tel. 796 983 429